13ബിഎച്ച്കെ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്‍, ഹോംലിഫ്റ്റ്, വീട് കാണാം

13ബിഎച്ച്കെ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്‍, ഹോംലിഫ്റ്റ്, വീട് കാണാം

30000 സ്‌ക്വയര്‍ ഫീറ്റില്‍ പതിമൂന്ന്‍ ബെഡ്റൂമും സ്വിമ്മിഗ് പൂളും ഹോം ലിഫ്റ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീട് പരിചയപെടാം .

കോട്ടയം രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആല്‍ട്രിന്‍സ് നെല്ലോല ബംഗ്ലാവിലെ വിശേഷങ്ങള്‍ കാണാം- വീഡിയോ കാണുക-