ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാം

ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാം

ഫേസ്ബുക്ക് എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആണ്. അതില്‍ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന പലരെയും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാം. ഫേസ്ബുക്കില്‍ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമുള്ള, പരിചയമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സൗഹൃദത്തിനുള്ള ക്ഷണം അയക്കും. അത് സ്വീകരിക്കണോ, അവഗണിക്കണോ എന്നുള്ളത് അത് ലഭിക്കുന്നയാളുടെ ഇഷ്ടം. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ പോലും റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല. നമ്മളെ ഇത്തരത്തില്‍ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാതെ 'കളിപ്പിക്കുന്നവരെ' ഈസിയായി നിങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ടെത്താം.

ഇതാ ഈ വീഡിയോ കാണുക..

Please give us the valuable feedback and keep touch with us...