കോള്‍ചാര്‍ജുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്ന പുതിയ നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍

കോള്‍ചാര്‍ജുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്ന പുതിയ നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍

നിങ്ങളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ നിന്നും സൗജന്യമായി ലാന്‍റ് ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഉടന്‍ വരുന്നു. വാട്ട്സ്ആപ്പിന് പുറമേ വൈബര്‍, സ്കൈപ്പ് എന്നീ ആപ്ലികേഷനുകളില്‍ നിന്നും ലാന്‍റ് ഫോണിലേക്ക് കോള്‍ ചെയ്യാം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്‍റെ മന്ത്രിതല സമിതി ഇതിന് അനുമതി നല്‍കിയെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടെ ഈ ആപ്ലികേഷനുകളില്‍ നിന്നും ഏതോരു സര്‍വ്വീസ് പ്രോവൈഡറുടെ ലാന്‍റ്, മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക് കോള്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റും എന്നാണ് സൂചന.

ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം വോയ്സ് കോള്‍ ചാര്‍ജ് കുറക്കുമെങ്കിലും കോളിന്‍റെ ക്വളിറ്റി നിങ്ങളുടെ സര്‍വ്വീസ് പ്രോവൈഡറെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ടെലികോം സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിതല ഉപസമിതി ഇതിന് തത്വത്തില്‍ അനുകൂലമായതോടെ ഇതിന്‍റെ പ്രഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകണം എങ്കില്‍ ട്രായിയുടെ അനുമതിയും വേണ്ടിവരും.

Please give us the valuable feedback and keep touch with us...